Commissie COVID-19 en BCG-vaccinatie

De tijdelijke Commissie COVID-19 en BCG-vaccinatie is speciaal ingesteld om de adviesaanvraag van de minister van VWS over BCG-vaccinatie in het kader van COVID-19 te beantwoorden. De commissie is op 14 mei 2020 geïnstalleerd.

De adviesaanvraag en verdere inhoudelijke informatie zijn te vinden bij het onderwerp COVID-19 en BCG-vaccinatie.

Samenstelling commissie:

 • prof. dr. J.A. Knottnerus, emeritus hoogleraar huisartsgeneeskunde, Maastricht University, voorzitter
 • prof. dr. E. Hak, hoogleraar klinische farmaco-epidemiologie, RU Groningen
 • prof. dr. C.J.P.A. Hoebe, hoogleraar sociale geneeskunde en infectieziektebestrijding, Maastricht UMC, GGD Zuid-Limburg
 • prof. dr. M.P.G. Koopmans, hoofd afdeling viroscience, Erasmus MC, Rotterdam
 • prof. dr. T. van der Poll, hoogleraar interne geneeskunde, Amsterdam UMC-UvA
 • prof. dr. M.H.N. Schermer, arts, hoogleraar filosofie van de geneeskunde en de maakbaarheid van de mens, Erasmus MC, Rotterdam
 • prof. dr. C.M.P.M. Hertogh, hoogleraar ouderengeneeskunde & ethiek van de zorg, VU Vrije Universiteit, Amsterdam, structureel geraadpleegd deskundige  
 • dr. H.E. de Melker, afdelingshoofd epidemiologie en surveillance RVP, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, Bilthoven, structureel geraadpleegd deskundige
 • prof. dr. T.H.M. Ottenhoff, hoogleraar immunologie, LUMC, Leiden, structureel geraadpleegd deskundige
 • prof. dr. Th.J.M. Verheij, hoogleraar huisartsgeneeskunde, UMC Utrecht, structureel geraadpleegd deskundige      

Waarnemers

 • D. van Bentem, MSc., VWS, Den Haag
 • dr. T.G.J. van Rossum, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, Utrecht
 • drs. J.A. van Vliet, RIVM, Bilthoven                             

Secretarissen

 • dr. J.D. van der Berg, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. K. Groeneveld, Gezondheidsraad, Den Haag