Commissie Screenen op aneurysma van de abdominale aorta (AAA)

Op 11 juni 2018 ontving de Gezondheidsraad een adviesaanvraag van de staatssecretaris van VWS over de wenselijkheid van invoering van een van rijkswege aangeboden bevolkingsonderzoek naar aneurysma van de abdominale aorta (AAA). De commissie die de vragen zal beantwoorden is op 14 september 2018 geïnstalleerd.

De commissie bestaat uit de leden van de vaste Commissie Bevolkingsonderzoek (BVO), aangevuld met experts op het terrein van AAA, vaatchirurgie, diagnostiek en hart-en vaatziekten.

Meer informatie over het onderwerp is te vinden op de pagina Screenen op aneurysma van de abdominale aorta (AAA). De adviesaanvraag en de installatiebrief, met een toelichting op de samenstelling van de commissie, zijn daar ook gepubliceerd.

Samenstelling commissie:

 • prof. dr. J. Gussekloo, hoogleraar huisartsgeneeskunde, LUMC, Leiden, voorzitter
 • prof. dr. G.J. van der Wilt, hoogleraar Health Technology Assessment, Radboudumc, Nijmegen (vicevoorzitter tot 1 januari 2019)
 • dr. E.M.M. Adang, hoofddocent gezondheidseconomie, Radboudumc, Nijmegen
 • prof. dr. J.D. Blankensteijn, hoogleraar Vaatchirurgie, afdeling chirurgie, en vaatchirurg, Amsterdam UMC
 • prof. dr. M.C. Cornel, hoogleraar community genetics en public health genomics, Amsterdam UMC
 • prof. dr. O.M. Dekkers, hoogleraar klinisch epidemiologie en Internist, LUMC, Leiden
 • dr. W.J. Dondorp, ethicus, Maastricht University
 • mr. dr. Y. Drewes, arts, gezondheidsjurist, LUMC, Leiden
 • dr. P.J.M. Elders, hoofddocent afdeling huisartsgeneeskunde en ouderenzorg, Amsterdam UMC
 • prof. dr. C.H. van Gils, hoofddocent epidemiologie, UMC Utrecht (lid tot 09 november 2018)
 • prof. dr. I.M. van Langen, hoogleraar klinische genetica, UMCG, Groningen
 • prof. dr. T. Leiner, hoogleraar  Beeldvorming hart- en bloedvaten en aangeboren hartafwijkingen, Radiologie, UMC Utrecht
 • prof. dr. B.J.C. Middelkoop, hoogleraar public health, LUMC, Leiden
 • mr. dr. M.C. Ploem, gezondheidsjurist, Amsterdam UMC
 • dr. J.J. van Tol-Geerdink, onderzoeker gezamenlijke besluitvorming in oncologische zorg, Radboudumc, Nijmegen
 • dr. I.C.H. Vaartjes, Universitair Hoofddocent Epidemiologie van cardiovasculaire aandoeningen; Julius Centrum, UMC Utrecht
 • dr. A.C. Vahl, (vaat)chirurg OLVG en BovenIJ ziekenhuis Amsterdam en epidemioloog

Waarnemers:

 • dr. A. Lock, RIVM, Bilthoven
 • mw. S.M.C. Potting, VWS, Den Haag

 Secretarissen:

 • dr. I.V.F. van den Broek, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. H. Houweling, Gezondheidsraad, Den Haag

Belangenverklaringen