Reglement van orde

Het reglement van orde bevat informatie over de gang van zaken binnen de Gezondheidsraad. Zo wordt beschreven welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden het voorzitterschap van de raad heeft en welke dat zijn voor de beraadsgroep en Presidiumcommissie. Ook voor het secretariaat is dit vastgelegd in het reglement van orde.

Het reglement van orde is een formele beschrijving van de interne organisatie van de Gezondheidsraad. Een meer compacte beschrijving hiervan vindt u onder taak en werkwijze.