Voorzitter: prof. dr. W.A. van Gool

Prof. dr. W.A. van Gool is sinds 1 september 2012 voorzitter van de Gezondheidsraad. Pim studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aldaar op dierexperimenteel onderzoek naar hersenveroudering, verricht bij het Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring in de gezondheidszorg en wetenschap. In 2000 werd hij benoemd tot hoogleraar in de neurologie, in het bijzonder de dementieën.

Pim van Gool

In dit verband deed hij onderzoek naar doelmatige diagnostiek, nieuwe geneesmiddelen, prionziekten en preventie van dementie. Daarnaast heeft hij zich beziggehouden met onderwerpen buiten de neurologie zoals onderzoek bij verstandelijk gehandicapten, primaire gezondheidspreventie, en forensische psychiatrische aandoeningen.

Sinds 2005 is hij lid van de Gezondheidsraad. Hij was als lid en voorzitter actief in verschillende Gezondheidsraadcommissies, landelijke richtlijnenwerkgroepen, wetenschappelijke en maatschappelijke adviesraden en één van de permanente wetenschappelijke adviesgroepen van de European Medicines Agency (EMA).

Zijn brede klinische achtergrond, zijn ruime onderzoekservaring en bestuurlijke ervaring in zowel nationale als internationale context, vormen een goede basis voor het werk van de voorzitter van de Gezondheidsraad.

Binnen de Gezondheidsraad is Pim voorzitter van de Presidiumcommissie en van de Beraadsgroep Gezondheidszorg.

Hoofdfuncties

 • Voorzitter Gezondheidsraad
 • Hoogleraar Neurologie, in het bijzonder de dementieën
 • Consulent Neurologie Ouderenpsychiatrie Dijk en Duin (neurologische consultatie en wetenschappelijke advisering)

Nevenfuncties

Nationaal

 • Secretaris Bestuur Stichting Remmert Adriaan Laan Fonds (administratie, correspondentie, verslaglegging)
 • Bestuurslid Stichting Dr. Jan Meerwaldt Prijs (jury-beoordeling kandidaten)
 • Secretaris Stichting Hans van Crevel (administratie, correspondentie, verslaglegging)
 • Penningmeester Stichting Spinoza Leerstoel, Amsterdam UMC (begroting, financiële verantwoording)
 • Voorzitter Onderwijscommissie Graduate School, Amsterdam UMC
 • Lid bestuur Stichting Biowetenschappen en Maatschappij
 • Lid Raad van Toezicht Hersenstichting Nederland (wetenschappelijke advisering)

Internationaal

 • Lid 'Committee of Management', Cambridge Institute of Public Health UK (advisering)
 • Lid 'Scientific Advisory Committee', Weston Brain Institute, Canada (advisering vergoeding middels financiering postdoc fellowship

Onderzoeksgelden

 • Healthy Aging Through Internet Counseling in the Elderly (HATICE). Financier: EU FP7 programma #305374
 • Postdoc fellowship Weston Brain Institute voor de duur van lidmaatschap S.A.C.