Presidiumcommissie

De Presidiumcommissie is een ‘denktank’ die de voorzitter van de Gezondheidsraad bijstaat in kwesties van vooral strategische aard, zoals het werkprogramma en de evaluatie van de raad.

Behalve de voorzitter en vicevoorzitter van de raad zitten hierin de vicevoorzitters van beide beraadsgroepen, plus alle voorzitters van de vaste commissies. Wanneer de voorzitter of vicevoorzitter van de raad een vaste commissie voorzit, is ook de vicevoorzitter van die vaste commissie lid van de Presidiumcommissie. De algemeen secretaris treedt op als secretaris van de Presidiumcommissie.

Samenstelling commissie

Leden:

 • prof. dr. W.A. van Gool, voorzitter Gezondheidsraad, voorzitter
 • prof. dr. J.M. Geleijnse, vicevoorzitter Gezondheidsraad, vicevoorzitter
 • prof. dr. I.D. de Beaufort, voorzitter Commissie Screening rond zwangerschap en geboorte
 • prof. dr. O.M. Dekkers, voorzitter Commissie Bevolkingsonderzoek (BVO)
 • prof. dr. ir. H. Kromhout, voorzitter Commissie Elektromagnetische velden (EMV)
 • prof. dr. R.C. van der Mast, voorzitter Commissie Rijgeschiktheid
 • prof. dr. J.G. Nijhuis, vicevoorzitter Beraadsgroep Gezondheidszorg
 • prof. dr. F.G.M. Russel, voorzitter Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS)
 • prof. dr. M.H.N. Schermer, voorzitter Commissie Ethiek en recht
 • prof. dr. K. Stronks, vicevoorzitter Beraadsgroep Volksgezondheid
 • prof. dr. ir. M. Visser, voorzitter Commissie Voeding
 • dr. F. Woudenberg, voorzitter Commissie Signalering gezondheid en milieu
 • prof. dr. ir. G.A. Zielhuis, vicevoorzitter Commissie Vaccinaties

Secretaris:

 • mr. M.C. Kerkhof, algemeen secretaris Gezondheidsraad