Mr. M.C. Kerkhof

Margo Kerkhof is sinds 1 december 2013 de algemeen secretaris van de Gezondheidsraad. Het halfjaar ervoor had ze die functie al op interimbasis uitgeoefend.

Margo Kerkhof

Margo (1970) studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, en begon in 1995 haar loopbaan bij de rijksoverheid in juridische functies bij het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat. In 2002 maakte ze haar overstap naar het ministerie van SZW. Zij was onder meer plaatsvervangend projectdirecteur van de Taskforce Jeugdwerkloosheid. Sinds 2009 was Margo als afdelingshoofd en plaatsvervangend directeur van het Agentschap SZW verantwoordelijk voor de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds en het Europees Globaliseringsfonds.