Secretariaat

De Gezondheidsraad heeft een professioneel secretariaat dat het gehele adviesproces ondersteunt. Het secretariaat staat onder leiding van de algemeen secretaris.

De medewerkers van de wetenschappelijke staf (secretarissen, met steun van redacteuren) bereiden het plan van aanpak van de adviezen voor, adviseren over de samenstelling van commissies, voeren literatuuronderzoek uit, nemen interviews af en stellen discussienotities en conceptadviezen voor commissies op. De afdelingen bedrijfsvoering en communicatie zorgen voor de praktische organisatie, het uitbrengen van de adviezen en de interne en externe communicatie.

De algemeen secretaris heeft de leiding over het secretariaat, dat ongeveer vijftig medewerkers telt en rechtspositioneel onder het ministerie van VWS valt.