Externe evaluatie Gezondheidsraad 2013 – 2016

Een externe commissie heeft het functioneren van de Gezondheidsraad tijdens de periode 2013 – 2016 geëvalueerd. Dit is de vijfde keer dat een vierjaarlijkse evaluatie op basis van de Kaderwet adviescolleges is uitgevoerd. Op 31 januari 2018 is het evaluatierapport aangeboden aan de minister van VWS, met een brief waarin de leiding van de raad een reactie geeft op het rapport.