prof. dr. J.J.G. Geurts

hoogleraar translationele neurowetenschappen, Amsterdam UMC; voorzitter ZonMw, Den Haag; lid Raad van Bestuur NWO, Den Haag