Voedingsaanbevelingen voor zwangere vrouwen

Voedingsaanbevelingen voor zwangere vrouwen

Lopende activiteit - Op 9 juni 2017 vroeg de minister van VWS de Gezondheidsraad om advies over voedingsaanbevelingen voor zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en kinderen tot twee jaar. Op 19 januari 2018 is de commissie geïnstalleerd die gaat adviseren over voedingsaanbevelingen voor zwangere vrouwen. Een toelichting op de samenstelling van de commissie staat in de brief over de installatie. Op een later moment zal een tweede commissie van start gaan die over voedingsaanbevelingen voor de andere twee groepen zal adviseren. Een deel van de deskundigen zal aan beide commissies deelnemen.

In het najaar worden drie concept-achtergronddocumenten, waarin de wetenschappelijke basis van het advies is opgenomen, openbaar gemaakt voor commentaar. Dat zijn: 1) Voedingsmiddelen en voedingspatronen in relatie tot gezondheidsuitkomsten voor de moeder en het kind, 2) De effecten van voedingsstofsupplementen op gezondheidsuitkomsten voor de moeder en het kind, en 3) Gewichtsverandering tijdens de zwangerschap in relatie tot gezondheidsuitkomsten voor de moeder en het kind. Deze commentaarrondes zijn bedoeld om eventueel gemiste literatuur en mogelijke onjuistheden boven tafel te krijgen. Wanneer de documenten openbaar worden gemaakt, wordt dat via de website en nieuwsbrief van de Gezondheidsraad bekend gemaakt. Na afloop van de commentaarrondes beoordeelt de commissie of de ontvangen reacties aanleiding geven om de conclusies in de achtergronddocumenten aan te passen.

NB: De raad is tegelijkertijd ook bezig met een adviestraject over de voedingsnormen voor zwangere vrouwen waarin alle vitamines en mineralen aan de orde komen, ongeacht of ze met gezondheidsrisico's geassocieerd worden.