Vaccinatie tegen meningokokken

Lopende activiteit - Meningokokkenziekte is een infectieziekte, veroorzaakt door verschillende typen meningokokbacterieën, die kan leiden tot ernstige gevolgen zoals een hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging.  Baby’s krijgen via het rijksvaccinatieprogramma inentingen tegen meningokokken serogroep type C. Sinds 2015 is er een snelle toename van meningokokken serogroep type W in Nederland, daarnaast lijkt de vaccinatie tegen meningokokken serogroep type C op de leeftijd van 14 maanden niet voldoende te zijn om langdurige (groeps)bescherming te waarborgen. De staatssecretaris van VWS heeft op basis van deze ontwikkelingen aan de gezondheidsraad advies gevraagd of en zo ja op welke manier, het huidige vaccinatieprogramma tegen meningokokkenziekte moet worden aangepast. 

Dit advies wordt opgesteld door de vaste Commissie Vaccinaties.

Hoort bij thema