Vaccinatie tegen griep

Verwacht - De adviezen van de Gezondheidsraad vormen de basis voor de uitvoering van het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG). In november 2018 ontving de Gezondheidsraad een adviesaanvraag van de staatssecretaris van VWS waarin hij zegt te willen laten onderzoeken welke wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen een plek zouden moeten krijgen binnen het NPG. Gevraagd wordt daarbij de huidige risicogroepen voor de griepvaccinatie tegen het licht te houden en een uitspraak te doen over de effectiviteit en veiligheid van verschillende typen vaccins die tot op heden niet binnen het NPG worden ingezet. Ook wordt de Gezondheidsraad gevraagd te beoordelen of er aanleiding is om gezonde zwangere vrouwen en kinderen te vaccineren tegen griep.

De vaste Commissie Vaccinaties buigt zich over deze adviesaanvraag. Naar verwachting wordt het advies op 20 september 2021 aangeboden aan de staatssecretaris van VWS.

Meer informatie is te vinden in onderstaand document. Voor de commissie, inclusief de belangenverklaringen, klikt u op de link onderaan de pagina.