Beweegadvies 0- tot en met 4-jarigen

Lopende activiteit - Bij de opstelling van de Beweegrichtlijnen 2017 constateerde de Gezondheidsraad dat er te weinig gegevens zijn om een gedegen wetenschappelijk onderbouwde beweegrichtlijn te maken voor jonge kinderen van 0 tot en met 4 jaar. Professionals hebben echter wel behoefte aan houvast en aan een basis voor een consistent advies aan ouders. Daarom vraagt de minister voor Medische Zorg en Sport aan de Gezondheidsraad om, waar mogelijk, een advies op te stellen over de gewenste mate, intensiteit en soort van bewegen voor deze jonge doelgroep. Hij vraagt de raad daarbij te kijken naar de praktijk in andere landen en om gebruik te maken van expert opinions. Behalve beweegadviezen vraagt hij de raad ook aanbevelingen voor onderzoek te doen om tot voldoende wetenschappelijk bewijs te komen dat gebruikt kan worden bij toekomstige richtlijnen.

Meer informatie is te vinden in onderstaande documenten. De commissie is op 25 juni 2020 geïnstalleerd. Voor informatie over de samenstelling van de commissie en de belangenverklaringen van de leden klikt u op de link onderaan de pagina.