Vaccinaties

Aanpassing schema rijksvaccinatieprogramma

Lopende activiteit - Sinds dit jaar wordt maternale kinkhoestvaccinatie voor alle zwangeren beschikbaar gemaakt naar aanleiding van een recent advies van de Gezondheidsraad over vaccinaties tegen kinkhoest. In 2019 wordt de maternale kinkhoestvaccinatie nationaal geïmplementeerd. De vaccinatie van de moeder heeft gevolgen op het vaccinatieschema van de zuigeling; de zuigeling behoeft mogelijk minder vaak of op een ander tijdstip de vaccinatie. De Gezondheidsraad zal een advies geven over het wijzigen van het rijksvaccinatiepgrogramma voor zuigelingen van moeders die een maternale kinkhoestvaccinatie hebben ontvangen.

Dit advies wordt opgesteld door de vaste Commissie Vaccinaties.

Hoort bij thema