Zwangerschap

De zwangerschap gaat tegenwoordig steeds meer vergezeld van medische tests en leefstijladviezen.

Bij de Gezondheidsraad stellen tijdelijke commissies geregeld adviezen op over tests die eventuele afwijkingen aan het ongeboren kind in een vroeg stadium aan het licht kunnen brengen. De vaste Commissie Voeding rapporteert over wat aanstaande moeders zouden moeten eten en drinken, en wat juist niet. Momenteel werkt een tijdelijke commissie specifiek aan een advies over voedingsaanbevelingen voor zwangere vrouwen. De vaste Commissie Vaccinaties weegt bij haar adviezen mee of de aanbevolen vaccinaties ook tijdens zwangerschap gegeven mogen worden. En de commissies die zich met arbeidsrisico’s bezighouden – zoals de Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen – kijken expliciet naar eventuele schade voor het ongeboren kind.