Verzorging

Een groeiend aantal mensen is van zorg afhankelijk, door lichamelijke en/of geestelijke beperkingen.

Mensen met beperkingen blijven langer thuis wonen, waar zorg verleend wordt door met name mantelzorgers en thuiszorg. Een deel van de mensen met beperkingen verblijft in zorginstellingen. Incidenteel roept de Gezondheidsraad een tijdelijke commissie in het leven om op dit terrein advies uit te brengen.