© Hollandse Hoogte

Hoogspanningslijnen en gezondheid deel III: neurodegeneratieve ziektes

Lopende activiteit - De staatssecretaris van IenW heeft aan de Gezondheidsraad gevraagd de huidige stand van wetenschap in kaart te brengen over de relatie tussen het leven in de buurt van hoogspanningslijnen en gezondheidsrisico’s. Hoogspanningslijnen zijn een bron van extreem laagfrequentie elektromagnetische (ELF-EM) velden. De Gezondheidsraad zal in dit deeladvies inzoomen op de relatie tussen neurodegeneratieve ziekten (zoals de ziekte van Alzheimer) en het wonen in de buurt van hoogspanningslijnen.

Dit advies wordt opgesteld door de vaste Commissie Elektromagnetische velden.