Hoogspanningslijnen

In antwoord op vragen van de Minister van VROM over hoogspanningslijnen en gezondheid bracht de Gezondheidsraad op 21 februari 2008 een briefadvies uit. Daarin wordt onder meer uiteengezet dat er geen wetenschappelijk gefundeerde beoordeling is te geven van het risico van verblijf op een sportpark onder een hoogspanningslijn.