Mobiele telefoons en gezondheid

Op 11 januari 2005 heeft de Engelse National Radiological Protection Board (NRPB) het rapport “Mobiele telefoons en gezondheid 2004” uitgebracht. De berichtgeving in de media over dit rapport heeft de vraag of het gebruik van mobiele telefoons negatieve gevolgen voor de gezondheid kan hebben, met name voor kinderen, weer in de publieke belangstelling gebracht. In een briefadvies aan de staatssecretaris van VROM geeft de Gezondheidsraad een reactie van zijn commissie Elektromagnetische velden op het Engelse rapport.