Mobiele telefoons - Een gezondheidskundige analyse

Het elektromagnetisch veld van een mobiele telefoon is, naar de huidige stand van de wetenschap, niet gevaarlijk voor de gezondheid. Er zijn dan ook geen redenen de blootstellingslimieten te herzien. De Gezondheidsraad schrijft dit in een vandaag verschenen advies aan de bewindslieden van VWS, VROM, EZ, V&W en SZW.