Elektromagnetische velden: Jaarbericht 2001

Volgens de op dit moment beschikbare wetenschappelijke gegevens is er geen grond voor de vrees dat blootstelling aan elektromagnetische velden in de woonomgeving – onder meer afkomstig van hoogspanningslijnen en GSM-antennes – schadelijk is voor de gezondheid. Dit is de strekking van een eerste jaarlijkse rapportage over dit vraagstuk die de Gezondheidsraad vandaag aan de regering heeft uitgebracht.