© Hollandse Hoogte

2,4-Dichloor-1-nitrobenzeen en 1,4-dichloor-2-nitrobenzeen

2,4-Dichloor-1-nitrobenzeen wordt onder meer gebruikt als intermediair in de synthese van pigmenten, pesticiden en medicinale drugs. 1,4-Dichloor-2-nitrobenzeen wordt gebruikt als intermediair in de synthese van pigmenten, pesticiden en UV-absorbers.

De Subcommissie Classificatie carcinogene stoffen van de Gezondheidsraad adviseert beide stoffen te classificeren als ‘verondersteld kankerverwekkend voor mensen’ (gevarencategorie 1B). Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om te bepalen of de stoffen het erfelijk materiaal in cellen blijvend kunnen veranderen. De commissie adviseert daarom om ze voor mutageniteit niet te classificeren.