Uranium en uraniumverbindingen

Werknemers die tijdens hun werk met uranium of uraniumverbindingen in aanraking komen, kunnen daar nadelige effecten van ondervinden. Of het hun vruchtbaarheid schaadt, is onduidelijk. Wel zijn er aanwijzingen dat zwangere vrouwen door beroepsmatige blootstelling aan uraniumverbindingen het risico lopen dat hun ongeboren kind schade ondervindt. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat vandaag is aangeboden aan de minister van SZW. De bevindingen zijn geformuleerd in door de EU vastgestelde terminologie, en dienen als uitgangspunt voor de wettelijke classificatie als reproductietoxische stof.