Chroom VI-verbindingen

Op verzoek van de minister van SZW heeft de Gezondheidsraad een aantal chroom VI-verbindingen opnieuw beoordeeld op schadelijke effecten op de voortplanting. De Gezondheidsraad gaat er nu van uit dat deze verbindingen zowel de vruchtbaarheid als het ongeboren kind kunnen schaden. De bevindingen zijn geformuleerd in door de EU vastgestelde terminologie, en dienen als uitgangspunt voor de wettelijke classificatie als reproductietoxische stof.