2,6-Xylidine

Op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Gezondheidsraad 1,4-dioxaan opnieuw beoordeeld en weer vastgesteld dat deze stof beschouwd moet worden als kankerverwekkend voor de mens. De raad concludeert verder dat 2,6-xylidine aangemerkt moet worden als ‘verdacht kankerverwekkend voor de mens’. Beide stoffen kunnen mogelijk erfelijke mutaties in de geslachtscellen van mensen veroorzaken. Dit is vooral van belang voor werknemers die betrokken zijn bij de productie van diverse chemische stoffen.