Thiotepa

Beroepsmatige blootstelling aan het chemotherapeuticum thiotepa kan leiden tot kanker. Dit is een risico voor werknemers in de gezondheidszorg die met deze stof in aanraking komen. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een vandaag verschenen advies aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.