Adriamycine

Beroepsmatige blootstelling aan adriamycine kan leiden tot kanker. De Gezondheidsraad beveelt aan om ‘deze stof te beschouwen als kankerverwekkend voor de mens’ (categorie 1B). De Gezondheidsraad is echter van mening dat wegens gebrek aan adequate humane en dierexperimentele gegevens het niet mogelijk is om de extra kans op kanker na blootstelling aan adriamycine exact te berekenen. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat vandaag is aangeboden aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.