Epichloorhydrine

Mensen die op hun werk epichloorhydrine inademen, kunnen daar kanker door krijgen. Over epichloorhydrine, dat gebruikt wordt bij het maken van kunststof materialen, heeft de raad al geruime tijd geleden (in 2000) een advies uitgebracht aan de minister over de omvang van het risico. Op basis daarvan heeft de minister een grenswaarde vastgesteld. De raad heeft het epichloorhydrine opnieuw bekeken in het licht van recent gepubliceerde risicobeoordelingen van het Europese Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL) en de Duitse Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS). De raad geeft aan dat de risicoschatting in zijn eerder uitgebrachte advies nog steeds van kracht is.