Schadelijke stoffen

Vooral op het werk worden mensen soms langdurig blootgesteld aan stoffen die gezondheidsrisico’s kunnen opleveren. Dat kan zijn omdat deze in potentie kankerverwekkend zijn, of omdat ze effecten kunnen hebben op de vruchtbaarheid of de ontwikkeling van het nageslacht.

De vaste Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen neemt dergelijke gezondheidsrisico’s onder de loep. Waar mogelijk komt ze met een aanbeveling voor een gezondheidskundige advieswaarde voor beroepsmatige blootstelling, of met een voorstel voor indeling in een gevaarklasse voor stoffen die kankerverwekkend zijn of schadelijk voor de voortplanting. Een volgende stap kan dan wettelijke classificatie als gevaarlijke stof zijn.

Lijst van stoffen die beoordeeld zijn op schadelijke effecten

Op verzoek van de minister van SZW beoordeelt de Gezondheidsraad eigenschappen van stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid van werknemers. Het gaat om kankerverwekkende eigenschappen en om effecten op de voortplanting en lactatie.