Rijgeschiktheid

Nieuwe medische inzichten of behandelmethoden kunnen leiden tot andere opvattingen over de rijgeschiktheid van mensen met bepaalde aandoeningen.

Zo adviseerde de Gezondheidsraad bijvoorbeeld over rijgeschiktheid bij autisme, ADHD en epilepsie. In elk advies speelt het spanningsveld tussen enerzijds de individuele behoefte om mobiel te zijn en anderzijds veiligheid als maatschappelijk belang. Op basis van de adviezen van de vasteĀ Commissie Rijgeschiktheid van de raad kan de minister van Infrastructuur en Milieu besluiten dat de Regeling Eisen Geschiktheid 2000 moet worden aangepast.