Antivirale middelen bij een grieppandemie

Bij een pandemie is het niet zinvol om iedereen die griepverschijnselen krijgt griepremmers te geven, maar kunnen de middelen wel gebruikt worden om risicogroepen te behandelen. Ook kunnen ze bij een beginnende pandemie een effectief middel zijn om de verspreiding van griep af te remmen. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan de minister van VWS.