De basis moet goed! Kwaliteit bij een Basis Spoedeisende Hulp binnen een regionaal netwerk

Ziekenhuizen en verzekeraars moeten onderling bindende afspraken maken over de organisatie van de spoedeisende hulp (SEH). Dat is nodig om te garanderen dat patiënten de best mogelijke zorg krijgen. Snelheid is daarbij niet het enige wat telt; soms is een patiënt beter af als de ambulance doorrijdt naar een verder gelegen ziekenhuis waar meteen gespecialiseerde zorg voorhanden is. Overdag kan het merendeel van de patiënten goed geholpen worden op de zogenoemde basis-SEH’s. In de rustige nachtelijke uren is het doelmatiger om niet alle basis-SEH’s open te houden. Wel moet er altijd binnen 45 minuten een SEH bereikbaar zijn.