Het ziekenhuis als helende omgeving

Ziekenhuizen nieuwe stijl willen niet alleen optimale zorg leveren, maar hun patiënten ook een helende omgeving bieden. Kunnen ziekenhuizen bouwkundig zo worden ingericht dat patiënten er inderdaad sneller beter worden en zich prettiger voelen? En zo ja, welke architectonische kenmerken en andere omgevingsvariabelen doen er dan vooral toe? Deze twee vragen staan centraal in het signalement Het ziekenhuis als helende omgeving dat vandaag (10 november 2009) wordt aangeboden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.