Taakherschikking in de gezondheidszorg

De introductie van nieuwe zorgprofessionals en taakoverheveling in de gezondheidszorg hebben niet tot kwaliteitsverlies geleid. In één opzicht is er zelfs winst: praktijkondersteuners en -assistenten van huisartsen, nurse practitioners en physician assistants blijken patiënten vaak beter te kunnen begeleiden. Patiënten zijn dan ook tevreden – al zoeken ze uit zichzelf meestal ook nog de arts op. Of taakherschikking ook efficiënter is moet echter nog blijken. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een signalement dat vandaag wordt aangeboden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.