De kunst van het nee zeggen (achtergrondrapport)

Op 23 oktober 2014 heeft de Gezondheidsraad het achtergrondrapport De kunst van het nee zeggen uitgebracht. Dit rapport gaat over processen in de samenleving, in het zorgbeleid en in de spreekkamer die onnodige zorg in de hand kunnen werken. In het rapport worden ook mogelijke oplossingsrichtingen aangestipt. Elementen daarvan zullen terugkeren in het voorgenomen advies van de Gezondheidsraad over het medisch handelen: Medisch handelen op koers?.