Noodgedwongen - Zorg voor niet-opgenomen acute psychiatrische patiënten

Jaarlijks hebben ongeveer 24 000 mensen met ernstige psychiatrische problemen geen contact met de hulpverlening. Achtduizend van hen verkeren geregeld in acute nood. Vaak mijden ze ook dan hulp. Hun ‘nee’ zomaar accepteren leidt echter tot verwaarlozing en soms tot overlast, bijvoorbeeld op straat. Ze moeten dan ook actiever benaderd worden. Succesvolle bemoeizorg begint als inmenging, maar kan patiënten helpen hun eigen belangen beter te behartigen. Een nieuwe wet is wellicht nodig om goed te regelen welke mate van sturing in welke situatie gerechtvaardigd is. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat vandaag is uitgebracht aan de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.