Antivirale middelen bij een grieppandemie

In Zuidoost-Azië grijpt de vogelgriep om zich heen. Hoewel de kans daarop klein is, zou deze vogelgriep op korte termijn kunnen leiden tot een wereldwijde griepepidemie (pandemie) bij mensen. Het ontwikkelen van een vaccin tegen het nieuwe virus heeft dan nog tijd nodig. Welke maatregelen zou de Nederlandse overheid moeten treffen, mocht zo’n pandemie binnenkort Nederland bereiken? Vandaag biedt de Gezondheidsraad de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een interim-advies over antivirale middelen aan. De commissie die het advies opstelde onderscheidt twee doelen: spreiding van de pandemie in de tijd door het aantal zieken zo klein mogelijk te houden, en indamming van de gevolgen van besmetting door het geven van antivirale therapie.