Signalement Gezonde energietransitie gestart met workshop

De workshop Gezonde energietransitie in de gebouwde omgeving heeft de vaste Commissie Signalering gezondheid en milieu van de Gezondheidsraad waardevolle input opgeleverd. De commissie wil verkennen welke veranderingen de energietransitie met zich meebrengt voor de bestaande woningen en andere gebouwen en wat daarvan de invloed is op de gezondheid en het welbevinden van mensen. Zij nodigde donderdag 9 januari 2020 zo’n 30 deskundigen met uiteenlopende achtergrond uit om mee te denken over dit onderwerp.

©Hollandse Hoogte

Om de opwarming van de aarde en de negatieve gevolgen daarvan te beteugelen, zijn tijdens de klimaatconferentie in 2015 in Parijs afspraken gemaakt. Om aan die afspraken te voldoen moet Nederland overstappen van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen zoals zon en wind. In het Klimaatakkoord heeft de Nederlandse overheid vastgelegd welke maatregelen nodig zijn voor die energietransitie. Een van die maatregelen is dat de ongeveer 7 miljoen bestaande woningen en 1 miljoen bestaande andere gebouwen zo aangepast worden dat ze met duurzame warmte kunnen worden verwarmd en gebruik kunnen maken van duurzaam opgewekte elektriciteit.

De benodigde aanpassingen kunnen gevolgen hebben voor het geluid, de ventilatie en de temperatuur in woningen en gebouwen en dat kan weer van invloed zijn op de gezondheid en het welbevinden van mensen. Tijdens de workshop wisselden de deelnemers van gedachten over de vraag hoe eventuele nadelige gezondheidseffecten kunnen worden beperkt of voorkomen. De onbedoelde negatieve gezondheidseffecten zouden namelijk het draagvlak voor de energietransitie kunnen ondermijnen, terwijl de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen gezondheidswinst kan opleveren.

De deelnemers aan de workshop waren afkomstig uit het bedrijfsleven, non-profitorganisaties, ministeries, overheidsinstellingen, universiteiten en kennisinstituten. De gevarieerde samenstelling van de groep leverde een breed spectrum aan suggesties op en een waardevolle input voor de commissie. Het advies verschijnt naar verwachting in juni 2020.