Aanscherping antibioticagebruik bij dieren

Uit bezorgdheid over resistentieontwikkeling is de afgelopen jaren het totale veterinaire gebruik van antibiotica fors teruggedrongen. Inmiddels is die daling echter aan het afvlakken en doet zich in de pluimveesector zelfs weer een stijging voor. Bedrijven die relatief veel antibiotica gebruiken en dierenartsen die deze middelen relatief vaak voorschrijven moeten daar gericht op worden aangesproken en met verbeterplannen komen. Overeenkomstige maatregelen zijn nodig voor diersectoren die nu nog niet worden gemonitord en voor gezelschapsdieren.