Intrekking 3-m vuistregel

Antennes voor mobiele telefonie zijn sterker geworden. De in 2000 door de Gezondheidsraad voorgestelde vuistregel om voor de veiligheid minimaal drie meter afstand aan te houden, voldoet daarom niet meer altijd.

De Gezondheidsraad stelt nu voor om voortaan de veilige afstand te hanteren die past bij de maximale zendsterkte van een antenne.  Het Agentschap Telecom berekent deze veilige afstand per antenne en legt deze vast in het Antenneregister.