Sociale aspecten van de leefomgeving in relatie tot milieu en gezondheid

Bij milieugerelateerde gezondheidsproblemen speelt een veelheid aan relaties een rol. Blootstelling aan een stressor (bijvoorbeeld geluid, straling of een schadelijke stof), gerelateerd aan een bepaalde bron of locatie, kan bijdragen aan een breed scala van gezondheidseffecten. Omgekeerd is een bepaalde gezondheidsklacht vaak het product van verscheidene stressoren, die werken via verschillende blootstellingroutes en gerelateerd zijn aan uiteenlopende bronnen. Bij dat alles is de bredere context van al die vormen van blootstelling en gezondheidsklachten van belang: woning, woonomgeving, werkomgeving, mobiliteit, sociaaleconomische status en sociale netwerken.