Leidraad voor identificatie en bescherming van hoogrisicogroepen

Bij de ontwikkeling van preventiebeleid op het gebied van milieu, arbeidsomstandigheden of gezondheid, zou consistent en systematisch aandacht moeten zijn voor groepen mensen die een groter risico lopen op ziekte of gezondheidsschade dan gemiddeld (zogenoemde hoogrisicogroepen). Nu verschilt de gevolgde aanpak nogal per beleidsterrein, waardoor willekeur op de loer ligt. Bovendien is voor een goede democratische controle nodig dat de keuze om al dan niet rekening te houden met hoogrisicogroepen expliciet gemaakt wordt, en niet impliciet blijft, zoals nu vaak gebeurt. Dat schrijft de Gezondheidsraad in zijn advies Leidraad voor identificatie en bescherming van hoogrisicogroepen dat is aangeboden aan de minister van VWS en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.