Biologisch geteelde levensmiddelen

Zijn biologisch geteelde levensmiddelen gezonder dan voedsel dat op gangbare wijze wordt geproduceerd? Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelde deze kwestie aan de orde naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoeksproject ‘Biologisch gezonder?’, uitgevoerd onder auspiciën van het Louis Bolk Instituut. De Gezondheidsraad zet in een vandaag verschenen briefadvies aan de minister uiteen dat daarvoor tot nu toe geen duidelijke wetenschappelijke aanwijzingen bestaan. Twee zaken krijgen nadere aandacht. Ten eerste zou het verdere onderzoek zich volgens de raad vooral moeten richten op de voedingskundige samenstelling van diverse soorten levensmiddelen. Ten tweede is het belangrijk om na te gaan in hoeverre gezonde en duurzame voedingspatronen parallel lopen.