Documenten - Kinderen

34 documenten van Kinderen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kind en ziekte: onderzoek voor gezondheid

Over de effecten en neveneffecten van medische zorg voor kinderen is veel te weinig bekend. Duidelijk is wel dat nieuwe ...

Advies | 28-04-2010

Vaccinatie van zuigelingen tegen pneumokokkeninfecties (2)

Opname in het Rijksvaccinatieprogramma van pneumokokkenvaccinatie voor zuigelingen heeft geleid tot een sterke daling van ...

Advies | 10-03-2010

Neonatale screening op cystic fibrosis

In 2005 constateerde de Gezondheidsraad dat pasgeborenen screenen op cystic fibrosis (taaislijmziekte) gezondheidswinst oplevert. ...

Advies | 05-03-2010

Voeding van zuigelingen en peuters

Op verzoek van de minister van VWS heeft de Gezondheidsraad het conceptbulletin 'Voeding van zuigelingen en peuters', dat is ...

Advies | 04-12-2006

Vaccinatie van zuigelingen tegen pneumokokkeninfecties

Jonge kinderen die met de pneumokokkenbacterie in aanraking komen, kunnen daar ernstig ziek van worden. Dat kan uiteenlopen van ...

Advies | 25-10-2005

Kwaliteit en kwantiteit van allogene stamceltransplantaties bij kinderen

Stamceltransplantaties worden gedaan om de aanmaak van bloedcellen in het beenmerg te herstellen of te verbeteren. Als de ...

Advies | 24-08-2005

Neonatale screening

In Nederland wordt bij baby’s kort na de geboorte bloed afgenomen met een hielprik. Dat bloed wordt nu onderzocht op drie ...

Advies | 22-08-2005

Vaccinatie tegen kinkhoest (inclusief addendum)

Om de toegenomen frequentie van kinkhoest te stoppen is invoering van een ander vaccin noodzakelijk. Het Nederlands Vaccin ...

Advies | 07-04-2004

Vaccinatie van kinderen tegen hepatitis B

Kinderen van wie de moeder draagster is van het hepatitis B-virus moeten gevaccineerd worden in een apart programma met een ...

Advies | 11-08-2003

Wet bevolkingsonderzoek: screening van pasgeborenen op taaislijmziekte

Op 6 december 2001 vroeg de minister advies over een vergunningaanvraag van het VU medisch centrum, subafdeling ...

Advies | 04-06-2002