CEG: Ethische vraagstukken in tijden van Corona
© Nelleke Broeze en Justinne Corrijn

CEG: Ethische vraagstukken in tijden van Corona

Met de komst van het coronavirus werden we dit jaar met nieuwe vraagstukken geconfronteerd. Aan het eind van het jaar kijken we hierop terug. Welke waardenafwegingen hebben zorgverleners, bestuurders en patiënten gemaakt? Vandaag brengt het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) de essaybundel ‘Ethiek in tijden van corona’ uit, met ethische reflecties op de coronacrisis. De essays zijn geschreven door gastauteurs met verschillende professionele achtergronden.

Door het coronavirus en de bijbehorende maatregelen kwam Nederland begin dit jaar tot stilstand. Scholen gingen dicht, verpleeghuizen op slot, en we bleven op afstand van elkaar. Tegelijkertijd liepen de ziekenhuizen juist vol en werd het aantal intensive care-bedden in korte tijd opgeschaald. Terwijl we ons langzaam maar zeker aanpassen aan een leven met het coronavirus, is het belangrijk om terug te kijken op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar om ervan te leren. Het CEG publiceert vandaag de reflecterende essaybundel ‘Ethiek in tijden van Corona’.

Reflecties op waardenkwesties

De komst van het coronavirus en de maatregelen die moesten worden genomen, leidden tot ingewikkelde vraagstukken. Over het wel of niet uitstellen van welke zorg, het motiveren van de bevolking voor het naleven van de gedragsregels, en het verdelen van schaarse beschermingsmaterialen. Ook waren er verschillende maatschappelijke en politieke discussies, zoals over de effectiviteit van het dragen van mondkapjes en de selectie van patiënten voor wie een intensive care-bed beschikbaar is, mocht hieraan een tekort komen. Gezondheid is van enorm belang, maar welke waarden zijn hiervoor in het gedrang gekomen? En is dat erg?

Essays

De gastauteurs schrijven over de rechtvaardigheid van de maatregelen, over benaderingen van wat ‘goede zorg’ en ‘gezondheid’ is en over de toegang tot geneesmiddelen. Ook gaat het over zorgrelaties tussen zorgverleners, mantelzorgers en patiënten, de veranderende communicatie vanwege de toename van het gebruik van beeldbellen en de ingewikkelde risico-inschattingen van zorgbestuurders. Een aantal essays nodigt uit tot nadenken over hoe we ‘samen tegen corona’ kunnen vormgeven, anders dan door ‘afstand van elkaar houden’. Zo brengt het CEG de ingrijpende ethische kwesties die in 2020 tijdens de coronacrisis speelden in deze essaybundel bijeen.

De essaybundel is te vinden op de website van het CEG.

Het CEG is een samenwerkingsverband van de Gezondheidsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.