© Nationale Beeldbank

Bewaartermijn implantaatgegevens

Gegevens over implantaten zouden 115 jaar bewaard moeten worden, gerekend vanaf de geboorte van de drager van het implantaat. Op die manier kunnen zij altijd opgespoord worden als zich een probleem voordoet met het implantaat. Dat kan ook nog gebeuren als het implantaat al uit het lichaam is verwijderd. De bewaartermijn zou moeten gelden voor de gegevens in het Landelijk Implantaten Register en voor het gedeelte van het medische patiëntendossier dat betrekking heeft op het implantaat. Op dit moment bedraagt de bewaartermijn voor medische dossiers minimaal vijftien jaar.