Signalering ethiek en gezondheid 2004

Vandaag verschijnt het rapport Signalering ethiek en gezondheid 2004. Het is opgesteld door het Centrum voor ethiek en gezondheid (CEG). Dat heeft als taak bij de overheid aandacht te vragen voor ethische kwesties die rijzen als gevolg van ontwikkelingen in de biomedische wetenschappen of in de zorg. Tijdens een symposium in Den Haag zal de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mevrouw Ross- van Dorp, het rapport in ontvangst nemen. Dat symposium gaat over één van de onderwerpen uit het rapport: de verplaatsing van geavanceerde technologie vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie van de patiënt. Een actuele ontwikkeling met mogelijk grote voordelen voor de patiënt en diens omgeving, maar ook met gevolgen die nadere doordenking vereisen. De staatssecretaris zal het CEG-rapport gebruiken bij het opstellen van haar beleidsagenda ethiek en gezondheid.