Nieuwe wegen naar orgaandonatie

De Nederlandse situatie op het gebied van orgaandonatie en transplantatie is zorgwekkend. Er is al jaren een flinke achteruitgang merkbaar in het aantal hersendode donoren. Om de lange wachtlijsten te bekorten moeten twee andere vormen van donatie ook optimaal benut worden: donatie door levende donoren en door donoren die aan een hartstilstand zijn overleden. De stagnatie in het aanbod van organen wordt op dit moment al voor een deel goedgemaakt doordat meer mensen bij leven een orgaan afstaan. Ook donororganen van mensen die aan een hartstilstand zijn overleden kunnen echter helpen om de wachtlijsten te bekorten, gezien de sterk verbeterde resultaten. Om deze vormen van donatie verder te stimuleren is gericht beleid noodzakelijk. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat vandaag wordt aangeboden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.