Signalering Ethiek en Gezondheid - Gezondheidsraad

Het onderzoek op de overlappende terreinen van de reproductieve genetica en de voortplantingsgeneeskunde is deels gericht op verbetering van de mogelijkheden om paren met een verhoogd genetisch risico te helpen een gezond kind te krijgen, deels op verbetering of uitbreiding van bestaande vormen van hulp bij voortplanting aan paren met een vruchtbaarheidsprobleem. In dit signalement komen vier technieken aan de orde die zich bevinden in verschillende fasen van hun ontwikkeling en elk specifieke ethische vragen oproepen.