Ethiek en recht

Bij sommige ontwikkelingen op het gebied van de volksgezondheid rijzen ethische of juridische vragen.

Bijvoorbeeld: maakt e-health goede zorg beter? Of: wat betekent het voor kinderen om met IVF verwekt te zijn? De Gezondheidsraad adviseert gevraagd en ongevraagd over zulke kwesties. Deze taak is belegd bij de vasteĀ Commissie Ethiek en recht.